YCS CLUB- NHỮNG CHIẾN BINH KHỞI NGHIỆP

 

Giải thưởng Sao đỏ

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý  nhằm tôn vinh những cá nhân là doanh nhân có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

(Trần Hiếu – Sáng lập hệ sinh thái YCS)
Viết gửi những anh em “vào sinh ra tử” “đồng cam cộng khổ” tại YCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>