“SEO thực sự là SEO vì bạn sẽ được học những tư duy Marketing…” – Nguyễn Hải Đăng

Anh Nguyễn Hải Đăng bồi hồi tâm sự kỷ niệm lớp truyền nghề SEO-er:

“Tham gia khóa truyền nghề SEO thực sụ là một bước ngoặt của mình, càng ra ngoài tiếp xúc mình càng nhận thấy giá trị của những gì đã được học và được rèn luyện tại khóa truyền nghề SEO. Tại đó SEO thực sự là SEO vì bạn sẽ được học những tư duy Marketing, tư duy bán hàng thực sự chất lượng. ( Hải Đăng là một đồ họa viên chuyển sang nghề SEO)”.

Nguyễn Hải Đăng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>