Quy tắc nhóm – điều cần thiết cho 1 nhóm kinh doanh

Năm 2009, Tôi bắt đầu tham gia nhóm đầu tiên là 1 nhóm SEO ở Mỹ. Tôi là người Việt duy nhất của nhóm! Ban đầu: Tôi tham gia nhóm với vai trò : Cu li sai vặt! Ai sai việc gì thì làm theo! Đây là 1 nhóm SEO đã được hình thành xong và có quy tắc sẵn! Những ngày đầu tiên tham gia, trưởng nhóm giới thiệu cho tôi về bộ quy tắc nhóm! Bộ quy tắc mà lần đầu tiên tôi biết, nó nói về những quy tắc bất di bất dịch của nhóm như bảo mật, công việc,…..

Sau hơn 1 năm hoạt động ở vị trí Culi sai vặt, nhờ làm việc chăm chỉ và tuân thủ đúng quy tắc nhóm, tôi dần leo lên vị trí phó nhóm!
Sau này khi bắt đầu lập nhóm kinh doanh của riêng mình, tôi khá chú ý đến quy tắc nhóm! Tất nhiên ngay từ ban đầu khi lập nhóm, bạn sẽ không thể ra ngay 1 bộ quy tắc chuẩn ngay được. Nó chỉ là bộ quy tắc sơ bộ! Quá trình phát triển của nhóm sẽ tự bổ sung những quy tắc nhóm , giúp hoàn thiện bộ quy tắc!

nhom-dao-tao

Tôi rất sợ việc khởi nghiệp trong cô đơn(https://goo.gl/0BbMfi) , tôi luôn cố gắng tìm kiếm 1 nhóm để tham gia vào hoặc tự lập những nhóm cho riêng mình!
Tôi tin bạn cũng nghĩ như tôi!
–Trần Hiếu–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>