“Khóa học được truyền đạt từ kho kinh nghiệm thực tế” – Nguyễn Đình Sức

Chia sẻ của học viên Nguyễn Đình Sức: ” Ngay từ đầu mình đã hứng thú với khóa học SEO bằng phương pháp “Truyền nghề”, bởi mình đoán đó là phương pháp giảng dạy có sự kèm cặp sát sao của thầy cho đến khi trò thành nghề, khác hẳn các khóa học giảng dạy và đào tạo thông thường, nơi người ta đến học, nghe một mớ kiến thức rồi không biết mình sẽ thực hành thế nào. Quả đúng như vậy, cố vấn Trần Hiếu đã dẫn dắt học trò từng bước, cầm tay chỉ việc, và chỉ dạy những gì thực tế liên quan đến việc làm”. Mục đích để sau khóa học, ai cũng có thể “làm”SEO. Khóa học được truyền đạt từ kho kinh nghiệm thực tế của cố vấn Trần Hiếu, một người đã thực tế làm SEO trong nhiều lĩnh vực kinh doanh . Trần Hiếu đặc biệt truyền đạt về “tư duy Marketing” hết sức thực tế cho từng dự án cụ thể, giúp mình lĩnh hội được cách thức tư duy, phân tích và tiếp cận thị trường, có thể áp dụng cho không chỉ SEO, mà là kinh doanh, marketing, nói chung trong nhiều ngành nghề, khiến bản thân mình là một dân marketing cũng ngạc nhiên về cách tư duy đơn giản mà hiệu quả của cố vấn Trần Hiếu. Sau các buổi lý thuyết, cố vấn Trần Hiếu và cộng sự còn trực tiếp “dắt việc”, thực hành cho đến khi SEO thành công.

  Nguyễn Đình Sức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>