Hướng dẫn seo – Ý nghĩa của Anchor text trong SEO

Anchortext là một khái niệm thông dụng nhưng chưa chắc ai cũng hiểu hết về nó trong SEO. Bài viết chia sẻ những hướng dẫn seo cơ bản với Anchor text.

Anchor text là những từ hay đoạn văn bản hiển thị link từ khóa điều hướng người dùng đến website của bạn.

Thông thường những đoạn Anchor text của bài viết thường là những từ khóa. Anchor text cung cấp cho người dùng biết về chủ đề mà trang web của bạn cung cấp cho người dùng. Đây là một yếu tố quan trọng giúp Google xếp hạng website của bạn trên công cụ tìm kiếm nếu người làm SEO biết cách khai thác.

Các đoạn Anchor text không chỉ dễ dàng giúp điều hướng người dùng mà còn điều hướng con Boots  của Google của back link xác định chủ đề mà trang web đích mà bạn hướng đến, nếu đoạn Anchor  text của bạn là những cụm từ “click here”. “here”… thì ngườidùng sẽ không biết chủ đề của đường link bạn chèn và Anchor text và dễ bị coi là những đường link không chất lượng.

Việc không sử dụng Anchor text đúng cách sẽ khiến bạn bỏ qua một lượng traffic lớn từ những back link. Sau đây là một số hướng dẫn seo với  Anchor text đúng cách:

–    Điều chú ý là Anchor text nên chứa từ khóa.

–    Thuộc tính của  đường link hiện trên các đoạn Anchor text “rel=doffollow” thì mới có tác dụng tăng thứ hạng của trang web.

–    Không nên dùng quá nhiều Anchor text trong một bài viết đồng thời phải đa dạng các Anchor text để tránh tình trạng Spam, không được để các link hiển thị bởi các Anchor text trùng lặp trong một Page

–    Link chèn vào Anchor text không chứa những kí tự đặc biệt

Những hướng dẫn seo với Anchor text ở trên sẽ mang lại cho bạn hiệu quả trong chiến lược seo của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>