Công thức Marketing

Ở bài trước tôi có nói về nguyên lý marketing, sự khác nhau lớn nhất giữa nguyên lý và công thức đó là Nguyên lý thì ko thay đổi còn Công thức thì có thể thay đổi!
Ví dụ như công thức SEO = 30% content + 30% offpage + 30 % onpage + 10 % các yếu tố khác!
Công thức marketing được tìm thấy khi tôi thử nghiệm các dự án SEO trong 1 thời gian nhất định! Tất nhiên công thức này có thể thay đổi nếu google thay đổi! Vì thế khi làm SEO, bắt buộc bạn phải có hệ thống web để test liên tục để tìm ra công thức chính xác nhất!

Và tất nhiên, không riêng gì SEO tất cả các kênh marketing khác từ online cho đến offline đều tồn tại công thức Marketing! quan trọng là bạn có test và tìm ra được không mà thôi!

Công thức marketing thực tế là có thay đổi nhưng thay đổi rất chậm và luôn bám vào các nguyên lý bất biến của marketing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>