“Anh Hiếu là người thay đổi suy nghĩ, cho em thấy một phần khác trong con người mình” – Tú Nguyễn

Bạn Nguyễn Tú-truyền nhân khóa 11 SEO-er  chia sẻ rằng: “Lần đầu tiên em được gặp anh Hiếu trong cuộc hội thảo bên VietFounder, đến vì biết anh Hiếu tham gia trò chuyện cùng mọi người, nhưng ngồi xa quá nên chưa có ấn tượng nhiều, cho đến khi tham gia khóa truyền nghề SEO khóa 11 của anh, anh Hiếu là người thay đổi suy nghĩ, cho em thấy một phần khác trong con người mình. Anh cho em hiểu thế nào là tư duy Marketing, thế nào là SEOer chân chính, anh còn rất vui tính và thú vị, em vẫn luôn mong được sang trại huấn luyện để học hỏi thêm, hi vọng sẽ có cơ hội!!! Chúc anh cũng như E1 luôn thành công trên con đường hướng dẫn những người mới.”

Tú Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>